Tin cậy

Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing

superuser4k
7.69MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 3.1.0 1 năm trước

Mô tả của Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing

With Talkie (ex. Wi-Fi Talkie) you can organize communication between devices at distances of Wi-Fi signal without using an Internet connection or a cellular network.

MAIN FEATURES:

• Working without Internet or a cellular network

• Voice calls

• Transferring files and folders at Wi-Fi speed

• Group chat

• Private messages

• No Ads

HOW TO USE TALKIE:

1. Connect an existing Wi-Fi Network or create your own wireless network based on a Hotspot* of your phone or tablet, using “Network Manger” of Talkie.

2. Say people around you to connect the network you are connected.

3. Now you can use full functionality of Talkie!

FEATURES OF VOICE CALLS:

• Good sound quality even if a Wi-Fi signal is very weak

• Unlimited number of active calls

• Speakerphone mode

• Bluetooth headset support

• Wired headset support

• Noise reduction

RANGE OF WI-FI SIGNAL:

The range of Wi-Fi signal depends on a hotspot and connected devices. Usually the range is not more than 50 meters (150 feet) indoors and up to 150 meters (450 feet) outdoors.

WHERE TO USE TALKIE:

• Now you can communicate with people in previously unavailable places: airplane, train or any other long-distance transport, forest and mountains, stadium, concert hall and other public places where a cellular signal is weak.

• Talkie is also well suited for communication within a Wi-Fi network of your home, office, school, university or dorms.

(*) If you create a hotspot while your device’s Internet connection enabled, then Internet tethering (sharing) becomes activated.

Talkie Localized to:

English, Spanish (Español), Arabic (العربية), Portuguese (Português), German (Deutsch), Indonesian (Indonesia), Russian (Русский), Bengali (বাংলা), Burmese (ျမန္မာ), Turkish (Türk), Serbian (Српски).

Facebook: https://www.facebook.com/WiFiTalkie

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dmitrynikolskiy

The End-User License Agreement: https://goo.gl/vBKkdw

Với Talkie (ví dụ: Wi-Fi Talkie.), Bạn có thể tổ chức thông tin liên lạc giữa các thiết bị ở những khoảng cách của tín hiệu Wi-Fi mà không cần sử dụng kết nối Internet hoặc mạng di động.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

• Làm việc mà không có Internet hay một mạng di động

• Các cuộc gọi thoại

• Chuyển các tập tin và thư mục với tốc độ Wi-Fi

• Trò ​​chuyện nhóm

• Tin nhắn riêng tư

• Không quảng cáo

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG TALKIE:

1. Kết nối Wi-Fi Mạng hiện có hoặc tạo ra mạng không dây của riêng bạn dựa trên một Hotspot * của điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, sử dụng “Mạng Manger” của Đàm.

2. Giả sử người xung quanh bạn để kết nối mạng bạn đang kết nối.

3. Bây giờ bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng của Talkie!

ĐẶC ĐIỂM CỦA CUỘC GỌI NGƯỜI PHỎNG VẤN:

• Chất lượng âm thanh tốt ngay cả khi một tín hiệu Wi-Fi rất yếu

• Không giới hạn số lượng các cuộc gọi hoạt động

• Chế độ loa ngoài

• Hỗ trợ tai nghe Bluetooth

• Hỗ trợ tai nghe có dây

• Giảm nhiễu

PHẠM VI WI-FI SIGNAL:

Phạm vi của các tín hiệu Wi-Fi phụ thuộc vào một hotspot và các thiết bị kết nối. Thường phạm vi không phải là hơn 50 mét (150 feet) trong nhà và lên đến 150 mét (450 feet) ở ngoài trời.

Trường hợp sử dụng TALKIE:

• Bây giờ bạn có thể giao tiếp với những người ở những nơi trước đây không: máy bay, xe lửa hoặc bất kỳ phương tiện giao thông đường dài khác, rừng và núi, sân vận động, phòng hòa nhạc và những nơi công cộng khác, nơi một tín hiệu di động là yếu.

• Đàm cũng rất thích hợp để giao tiếp trong một mạng Wi-Fi của nhà, văn phòng, trường học, đại học hoặc ký túc xá của bạn.

(*) Nếu bạn tạo một hotspot trong khi kết nối Internet của điện thoại của bạn được kích hoạt, sau đó Internet tethering (chia sẻ) trở nên kích hoạt.

Talkie Địa phương hóa với:

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha (Español), tiếng Ả Rập (العربية), Bồ Đào Nha (Português), Đức (Deutsch), Indonesia (Indonesia), Nga (Русский), tiếng Bengali (বাংলা), Miến Điện (ျ မန္ မာ), Thổ Nhĩ Kỳ (Türk), Serbia (Српски ).

Facebook: https://www.facebook.com/WiFiTalkie

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dmitrynikolskiy

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối: https://goo.gl/vBKkdw

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing

4.91
11
5
10
4
1
3
0
2
0
1
0

Đánh giá Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing, hãy là người đầu tiên!

Cờ Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng superuser4k
Cửa hàng superuser4k 46.6k 28.01M

Thông tin APK về Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing

Phiên bản APK 3.1.0
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)


Tải về Talkie Pro - Wi-Fi Calling, Chats, File Sharing APK
Tải về